Wat levert ACE+ op

Het ACE Integraal Netwerk is gericht op winst voor werkgevers, medewerkers én dienstverleners. Deelname aan het ACE+ netwerk is praktisch en levert jou en jouw organisatie resultaat op.

Afhankelijk van het gekozen  pakket, levert deelname aan het ACE+ netwerk het volgende resultaat op:

Rendementsverhoging:

  • Door het overbrengen van kennis, trek je nieuwe klanten aan en vergroot je de omzet.
  • Door het begeleiden van cliënten uit het ACE Transfercentrum genereer je omzet.
  • Door het steunen van de visie van het ACE Integraal Netwerk vergroot je jouw eigen netwerk.

Kwaliteitsverhoging:

  • Actuele kennis van wet- en regelgeving.
  • Uitwisselen van praktische kennis en ervaring op HR-gebied.
  • Benutten van talenten van medewerkers in alle fases van de loopbaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen; platform voor denken én doen:

  • Verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt voor medewerkers en mensen met een arbeidsbeperking.
  • Creëren van perspectief voor medewerkers; van baanzekerheid, naar werkzekerheid, naar duurzame inzetbaarheid.