ACE+

Analoog aan de opzet van het ACE netwerk is het initiatief genomen om de kennis van alle dienstverleners te bundelen en HR-dienstverleners en ACE werkgevers met elkaar in contact te brengen. ACE+ is een platform waar we gezamenlijk kennis delen.

Met ACE+ bundelen we alle kennis die er is in de regio en maken we elkaar sterker en beter. Door deelname aan ACE+ maken HR-dienstverleners het integrale netwerk voor duurzame arbeidsparticipatie in de regio mede mogelijk. Werkgevers, werknemers, overheid en dienstverleners investeren gezamenlijk in de infrastructuur van ACE, ACE+ en het ACE Transfercentrum.

ACE+ heeft 3 doelen:

  • Het is een denktank om, in een veranderde arbeidsmarkt en met veranderende arbeidsverhoudingen, ideeën te ontwikkelen om werknemers duurzaam inzetbaar te maken en te houden. 
  • Het is een platform om kennis te verbreden en te verdiepen. De aangesloten ACE werkgevers hebben behoefte om nieuwe instrumenten te leren kennen en benutten. ACE+ dienstverleners voeden hiermee het ACE-netwerk actief en thematisch met nieuwe kennis.
  • De diamanten en gouden sponsoren van ACE+ leveren de diensten aan het ACE Transfercentrum.

Iedere HR-dienstverlener is welkom bij ACE+, we zijn een open netwerk dat elkaar verder wil versterken. Afhankelijk van de sponsorbijdrage heeft een dienstverlener een toenemend aantal contactmomenten met de ACE-werkgevers en kunnen zij een actieve rol spelen in het ACE Transfercentrum.