Deelname bijdrage

ACE bijdrage 2020

Aansluittarieven*:
tot en met 999 medewerkers                            € 525,-     per 50 medewerkers 
volgende 1000-1999 medewerkers                € 262,50  per 50 medewerkers  
volgende 2000-en meer medewerkers         € 131,50    per 50 medewerkers     

Korting bij deelname aan meerdere ACE regio's
Deelname aan:                Korting
2 regio's                               5%
3 regio's                               10%

Rekenvoorbeeld:
Een werkgever heeft 2052 medewerkers.
Voor de eerste 999 medewerkers betaalt hij € 10.500,- (20 x € 525,-)
Voor de tweede 1000 medewerkers betaalt hij € 5.250,- (20 x € 262,50)
Voor de resterende 52 medewerkers betaalt hij € 263,- (2 x € 131,50)
Totaal betaalt deze werkgever voor zijn aansluiting € 16.013,-

* Bedragen zijn exclusief btw.