Deelname bijdrage

ACE bijdrage 2018-2019

Aansluittarieven*:
tot en met 999 werknemers                              €510,- per 50 werknemers
volgende 1000-1999 werknemers                €255,- per 50 werknemers
volgende 2000-en meer werknemers        €127,50 per 50 werknemers

Korting bij deelname aan meerdere ACE regio's
Deelname aan:                Korting
2 regio's                               5%
3 regio's                               10%

Rekenvoorbeeld:
Een werkgever heeft 2051 werknemers.
Voor de eerste 999 werknemers betaalt hij € 10.200,- (20 x € 510,-)
Voor de tweede 1000 werknemers betaalt hij € 5.100,- (20 x € 255,-)
Voor de resterende 52 werknemers betaalt hij € 255,- (2 x € 127,50)
Totaal betaalt deze werkgever voor zijn aansluiting €15.555,-

* Bedragen zijn exclusief btw.