ACE Thematafels

Tijdens de ACE Thematafel gaan diverse HR professionals van ACE werkgevers om tafel. Samen gaan we de diepte in en intercollegiaal sparren over 1 centraal HR-thema. Thematafels ontstaan vanuit de behoefte van werkgevers. De tafels worden ondersteund of begeleid door ACE+ dienstverleners die hun kennis actief inzetten om met elkaar verder te komen. 

Het doel van de ACE Thematafels is het maken van een werkelijke verdiepingsslag omtrent 1 centraal HR-thema, intercollegiaal verrijken en het benutten van ACE producten, om te komen tot aantoonbare resultaten voor de deelnemers. 

Thematafels:

  1. Duurzame Inzetbaarheid - Van Idealisme naar Businesscase in Midden- en West-Brabant
  2. Duurzame Inzetbaarheid - Van Idealisme naar Businesscase in Rijnmond/Drechtsteden

De ACE Thematafels worden ontwikkeld vanuit jullie behoefte. Deze, voor ACE werkgevers, kosteloze bijeenkomsten zijn van start gegaan in regio Midden- en West-Brabant en Rijnmond/Drechtsteden. Het aantal sessies, looptijd en locatie verschilt per ACE Thematafel.  

Deze thematafel heeft reeds plaatsgevonden: 

  1. Duurzame Inzetbaarheid - Inzetbaarheid van de oudere medewerker - heeft plaatsgevonden

Interesse?
Schrijf je snel in via de ACE Helpdesk
Mocht jij een onderwerp hebben waar je meer kennis over wenst en wat jouw organisatie verder helpt, laat ons weten waar jouw behoefte ligt!  

Spelregels ACE Thematafels

We hebben een aantal 'spelregels' opgesteld, zodat iedereen optimaal resultaat uit de ACE Thematafels kan halen. 

  • Het aantal deelnemers per  ACE Thematafel is minimaal 8 - maximaal 12 personen 
  • Alleen ACE werkgevers kunnen deelnemen.
  • Deelname voor de ACE werkgevers is kosteloos. 
  • Aanwezigheid en resultaat is van groot belang. Daarom verwachten we commitment van de deelnemers. Op deze wijze kunnen de deelnemers elkaar garanderen aanwezig te zijn en is de continuïteit gewaarborgd. No show tarief ad € 100,- per bijeenkomst.
  • De deelnemer is iedere bijeenkomst zelf aanwezig. Bij hoge uitzondering is een vervanger toegestaan in overleg.

ACE Thematafels 
Intercollegiaal sparren over 1 centraal HR thema.