Het traject in het ACE Transfercentrum is altijd maatwerk en afhankelijk van de behoefte van werkgever en medewerker. Allereerst wordt gekeken wat de exacte wensen zijn omtrent de invulling van het traject. Ook wordt hierin de hoogte van het budget meegenomen en de duur van het traject. 

Medewerker kiest zelf begeleider

Het ACE Transfercentrum gaat een contract aan per individuele medewerker en neemt daarin het bedrag op dat de medewerker te besteden heeft aan opleiding, begeleiding, werkervaring en advies. De medewerker kiest na een orientatiegesprek, zelf zijn begeleider, waarmee hij een goede klik heeft. Vervolgens wordt samen met de begeleider een plan opgesteld om zijn/haar doelen te bereiken. Het ACE Transfercentrum ziet erop toe dat de medewerker het budget daadwerkelijk besteedt aan deze doelen. 

Wat regelen we voor jou?

Naast de trajectkosten en eventuele opleidingskosten voor jouw medewerker, vraagt het ACE Transfercentrum een bijdrage van 10% voor de begeleiding en ondersteuning. We bieden een compleet mobiliteitscentrum, waarmee we medewerkers in alle fases van zijn/haar loopbaan kunnen begeleiden. We nemen het volledige traject uit handen en koppelen desgewenst of indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij 2e Spoor) de trajectvoortgang terug. We zorgen onder meer voor:

  • Individuele kennismaking/informatiebijeenkomst voor medewerkers
  • Oriëntatiefase (2 weken) waarin de medewerker zijn begeleider kiest
  • Medewerker start het traject met gekozen begeleider
  • Regelmatige monitoring van de begeleider en indien nodig, (tussentijdse) evaluatie met de medewerker en werkgever
  • Het ACE team zoekt samen met de begeleider actief mee naar mogelijkheden binnen en buiten het ACE netwerk voor werkervaring, stage of reguliere baan mogelijkheden
  • Beheer individueel budget van de medewerker

Het traject eindigt na de overeengekomen looptijd van het traject of voortijdig bij een duurzame plaatsing. 

Reglementen ACE Transfercentrum

Traject aanvragen of meer informatie?

Wil jij je medewerker de kans bieden om van werk naar werk te gaan?
Neem contact op met ACE.