14 tips voor duurzame inzetbaarheid

Ooit is er in een congres gevraagd wat ik vond van duurzame inzetbaarheid. Ik heb destijds aangegeven dat ik er twee dingen van vond…. Duurzaam is inmiddels een oud begrip en inzetbaarheid klinkt als maakbaarheid en inzetten. Tegelijkertijd is het begrip ingeburgerd en heeft het een betekenis gekregen, waarbij de juiste mensen op het juiste tijdstip met de juiste opleiding  hun werk kunnen doen.

Woorden als mobiliteit, aanpassingsvermogen en een leven lang leren worden er aangekoppeld. Duurzame inzetbaarheid is dus niet in één begrip te vangen. Wat wel van belang is dat we na blijven denken over aan het werk blijven en aan het werk komen. Dat hebben we, Factor Vijf en SBI Formaat  vorig jaar gedaan in een sessie op Landgoed Zonheuvel in Doorn met zo’n 100 deskundigen. Nadenken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Uit die sessie kwamen 14 tips van deskundigen hoe we duurzame inzetbaarheid moesten vertalen.  Twee woorden in 14 tips/adviezen samengevat.

En toch zijn 14 tips nog niet genoeg. De wondere wereld van werken en niet werken staat niet op zich zelf. De vraag naar werk wordt weliswaar vooral door werkgevers ingevuld en de werknemer biedt zich aan als de beste werknemer. Maar de vraag is, zijn we voldoende toegerust om het werk van morgen te definiëren. Hoe ziet de orderportefeuille over vier jaar eruit? Waar zitten de concurrenten en hoe ontwikkelt het product of dienst zich? Kan ik dat als werkgever formuleren? En als dat al kan, zijn opleidingen voldoende toegerust om het ‘leven lang leren’ voor die onderneming in te vullen? En zijn werknemers in staat om daar antwoord op te geven? Een waarachtig  complex verhaal van match en mismatch, die verder gaat dan werkgever en werknemer.

In de lastige materie wordt dan ook nog eens de verantwoordelijkheid van de loopbaan steeds meer neergelegd bij de werknemer. In mijn beleving een misvatting. Aan het werk blijven en komen. De juiste werkenden te hebben en te houden en ook nog een iets te doen aan en met mensen die geen werk hebben, is een te grote vraag geworden voor een individuele werkgever en/of werknemer en/of opleidingsorganisatie.

Als ik het vergelijk met de technologische ontwikkeling, dan zie ik dat razendsnel groeien. Als ik kijk naar het belang van sociale innovatie, dan wordt dat mondjesmaat ingevuld en loopt dat achter op de technologische ontwikkeling. Als ik dan kijk naar arbeidsmarktbeleid, of te wel de optelsom van alle duurzame inzetbaarheid,  dan loopt dat ernstig achter. Oude antwoorden blijven de boventoon voeren. Economische principes op korte termijn winnen het nog steeds van noodzakelijke ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsmarkt.

ACE is begonnen met verbinden van werkgevers, werknemers, deskundigen en opleidingen om samen te praten over het vraagstuk arbeidsmarkt van morgen. Niet uit economisch belang (wel een belangrijk middel), maar vanuit het menselijk belang dat er voor iedereen morgen een plek is op een nieuwe arbeidsmarkt. Waar oude patronen plaats gemaakt hebben voor zaken als natuurlijk meedoen. Waar we werken  aan de  voorspelbaarheid van de onvoorspelbaarheid van de arbeidsmarkt. Onder het motto iedereen doet mee als wij dat zelf willen.

Veel plezier met de veertien tips over duurzame inzetbaarheid!

Jaap Jongejan
Bestuurder ACE netwerk

Jaap Jongejan
Bestuurder ACE Integraal Netwerk