De toekomst van arbeid

Het mooie van de toekomst is, dat die niet te voorspellen valt. Maar we kunnen wel vanuit het verleden iets leren over die toekomst. De vraag is alleen, hoe analyseren we vandaag en gisteren? En hoe gebruiken we vandaag en gisteren om met de onvoorspelbaarheid om te gaan?

De wereld van werk verandert, dat is niets nieuws. Arbeidsrelaties en arbeidsverhoudingen veranderen. En de werkwensen veranderen. Maar de wetten van werk bewegen niet voldoende mee. We zitten vast in een oud decor. Het is tijd voor een nieuw script voor de wereld van werk. Maar dat moeten we wel samen schrijven.

Ideaal

Arbeid zal zich in steeds meer vormen voordoen. Het vaste contract blijft heus en flexibele arbeid breidt uit. Er zullen steeds meer werkgevers- en werknemerscoöperaties ontstaan. Daarnaast zullen werken en ontwikkelen (leren) samen gaan vallen. Met behulp van digitalisering worden vaardigheden sneller aangeleerd. En wordt werken efficiënter ingericht met minder uitval van mensen en duurzaam gebruik van grondstoffen. De nadruk zal komen te liggen op het welzijn van mensen.

Intersectoraal samenwerken

Verzekeraars hebben ons geleerd dat collectief verzekeren de premie laag houdt en de risico’s beperkt. Wanneer je met elkaar op zoek gaat naar oplossingen voor instroom, doorstroom en uitstroom, vergroot je de mogelijkheden en verklein je het risico, voor zowel werkgevers als werknemers. Door intersectoraal, samen te denken en te doen, kunnen werkgevers gezamenlijk anticiperen op alle ontwikkelingen. En is er meer loopbaan perspectief voor werknemers.  

Met de opening van het ACE Arbeidslab zetten we een mooie, volgende stap. In het ACE Arbeidslab werken we onder meer samen met het Centrum voor Arbeidsmarkt Innovatie, met wetenschappers, maar bovenal met werkgevers die het lef hebben om de volgende stap te zetten in een veranderende arbeidsmarkt. Hoe leren we dat we blijven investeren in voortdurend ontwikkelen? Zowel werkgever als werknemer. En hoe leiden we samen met onderwijs, mensen op voor de arbeidsmarkt van de toekomst? Hoe bieden we perspectief en blijft vraag en aanbod op elkaar aangesloten?

Is er een antwoord? Nee, niet echt één antwoord, maar wel een vertrekpunt. Als iedereen in de organisatie weet dat de organisatie een samenwerkingsverband van mensen is en niet een structuur, of een optelsom van functionarissen, dan is de eerste stap naar een antwoord gemaakt…

In augustus kunt u het volledige artikel over de toekomst van arbeid lezen in LoopbaanVisie.

Hele fijne zomer,

Jaap Jongejan
Bestuurder ACE Integraal Netwerk