Regeerakkoord 2017; maatregelen voor werkgevers en medewerkers

05 december 2017

Het regeerakkoord 2017 staat vol interessante maatregelen voor werkgevers en medewerkers. In het regeerakkoord is veel aandacht geschonken aan de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. Het akkoord kondigt onder meer wijzigingen aan in de regels voor de transitievergoeding, het ontslagrecht, de ketenbepaling en het pensioenstelsel.

Met welke plannen moet jouw organisatie in de komende jaren voor het personeel rekening houden?

(bron: HR Rendement)