Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45+

08 december 2017

Om 45-plussers de regie van hun loopbaan in eigen hand te laten nemen, heeft het Ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidie Ontwikkeladvies beschikbaar gesteld. Loopbaanadviseurs kunnen werkende 45-plussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen, een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. 

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.

Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen. 

Zet het ACE Transfercentrum in

Indien jij gebruik wilt maken van deze subsidie voor een medewerker, kun je het ACE Transfercentrum inzetten. Via het Transfercentrum kan een medewerker in een traject begeleid worden, zodat zij de regie van hun loopbaan in eigen handen kunnen nemen.  In het Ontwikkelplan wordt opgenomen welke acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen. Dit kan binnen jouw organisatie of buiten de organisatie zijn. Het ACE Transfercentrum begeleid niet alleen de medewerker, we ontzorgen jou als werkgever ook volledig. Win-win!
 

Hoe gaat het in zijn werk?

Via het ACE Secretariaat kun je meer informatie krijgen over de mogelijkheden van het ACE Transfercentrum en de medewerker aanmelden. De medewerker kiest na een orientatiegesprek zelf zijn begeleider, waarmee hij een persoonlijke klik heeft.

De loopbaanadviseur in het ACE Transfercentrum dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvangvan het traject te registreren op ontwikkeladvies45plussers en de deelnemer daarbij de enquête te laten invullen. De trainingen aan leidinggevenden dienen direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag,  geregistreerd te worden op ontwikkeladvies45plussers.

Neem contact op met het ACE secretariaat voor de mogelijkheden.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid