“Help, robots nemen onze banen over!”

30 oktober 2018

Er wordt de laatste jaren veel geschreven over robotisering en de arbeidsmarkt. In het ene artikel wordt beweerd dat robotisering leidt tot massawerkloosheid en in een ander artikel wordt juist verteld dat door de inzet van robots er per saldo juist banen bijkomen.

Er is nog heel veel onduidelijk over de effecten van robotisering op de arbeidsmarkt. Over één punt zijn de geleerden het echter wel eens: werknemers zullen steeds sneller (moeten) overstappen naar een andere functie. En dat betekent een leven lang om- en bijscholen. Maar de vraag is dan: hoe pak je dat als werkgever aan?

Een mooi verhaal uit de praktijk

Vriendinnen Francis de Boer (58) en Linda Platteel (57) werkten beiden bijna 40 jaar bij de V&D in Den Helder toen zij door het faillissement van V&D hun baan verloren. Ze hadden nog nooit met de computer gewerkt. Door omscholing zijn ze nu aan het werk waarbij zij veelvuldig gebruik maken van de computer. Lees hier  het hele verhaal.

We horen nog veel te vaak dat de positie waarin Francis en Linda zich op hun leeftijd bevonden ‘kansloos’ is. Maar uit onze dagelijkse praktijk blijkt dit volledig ten onrechte. Al meer dan 30 jaar houden wij ons bezig met om- en bijscholen gericht op een succesvolle switch van de ene functie naar de andere. Onze aanpak is gebaseerd op:

  • Klassikaal les
  • Kleine klassen
  • Inhoud afgestemd op directe inzetbaarheid in de arbeidsmarkt
  • Cursisten leren zelf te leren
  • Relatief hoog tempo
  • Oprechte aandacht

Wat we merken is dat cursisten op basis van de opleiding duidelijk perspectief zien. Dit is essentieel voor hun motivatie. En dat zorgt er voor dat - ondanks het feit dat er veel verwacht wordt van de cursisten - het uitvalpercentage erg laag is en het slagingspercentage erg hoog.

Heb jij vragen over hoe om te gaan met om- en bijscholen, dan horen wij het graag. Je kunt mij bereiken via ons telefoonnummer 0162 – 426 808.

Esther Limpensesther.limpens@fabiusopleidingen.nl