Wijziging ACE Metropoolregio Amsterdam

12 november 2018

Het ACE bestuur heeft besloten per 1 januari 2019 te stoppen met Stichting ACE Metropoolregio Amsterdam als zelfstandige regio. Sinds 2017 hebben we er gezamenlijk alles aan gedaan om het startende ACE netwerk in deze regio uit te bouwen tot een zelfstandig netwerk van minimaal 40 deelnemers. Dit aantal is nodig om te komen tot een goed resultaat voor de aangesloten werkgevers.

Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen, waaronder de Raad van Advies & Inspiratie, zijn er onvoldoende werkgevers aangesloten. Daarmee kunnen we de kwaliteit en het resultaat waar ACE voor staat, niet realiseren. We willen alle betrokkenen, hartelijk danken voor hun bijdrage aan en het vertrouwen in het ACE netwerk. 

Blijf meebouwen aan de nieuwe arbeidsmarkt met ACE

Om de aangesloten werkgevers alle voordelen en meerwaarde van het netwerk te laten ervaren, nodigen we hen uit het huidige contract om te zetten naar een contract met ACE Rijnmond/Drechtsteden, waarmee we de zuidelijke Randstad bedienen. Met 70 betrokken werkgevers  en dienstverleners, maken we elkaar daar beter en groter. Vanuit die gezonde basis maken we in de toekomst wellicht weer de stap naar een zelfstandig ACE netwerk in de noordelijke Randstad.

Met elkaar kom je verder! Als ACE netwerk hebben we een aantal mooie uitdagingen op de agenda staan voor de komende tijd en 2019 in de drie regio’s, waar het netwerk werkt. We gaan actief, praktisch en resultaatgericht aan de slag met onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, cultuurveranderingen in organisaties, employer branding, de toenemende vraag naar specialisten, de omarming van de robotisering, digitalisering en de rol van medewerkers bij inzetbaarheid. Zodat iedereen kan participeren en kan werken in werk dat past. Nu en in de toekomst. Duurzame inzetbaarheid als multidisciplinair vraagstuk.

We hopen van harte dat de nu aangesloten werkgevers mee blijven bouwen aan de nieuwe arbeidsmarkt en aansluiten op het ACE netwerk in de regio Rijnmond/Drechtsteden.

Dit betekent voor de lopende contracten na 1 januari 2019

Contracten in de ACE Metropoolregio Amsterdam met een looptijd na 1 januari 2019 komen te vervallen per 1 januari 2019. We bieden deelnemers de mogelijkheid om de resterende looptijd van het contact voort te zetten in ACE Rijnmond/Drechtsteden. Uiteraard zonder extra kosten. Zo kunnen de deelnemers blijven profiteren van alle voordelen van het ACE netwerk; online én offline. Mochten ze onverhoopt besluiten om niet in te gaan op dit aanbod, dan respecteren wij dit uiteraard.  We nemen contact met hen op om samen te komen tot een oplossing die bij hun wensen past.

 

ACE netwerk


Het ACE Integraal Netwerk is het grootste onafhankelijke, intersectorale HR-platform voor werkgevers, dienstverleners en medewerkers. Door te denken én te doen in een snel veranderende arbeidsmarkt, kunnen we hogere, duurzame arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit in de regio realiseren, met winst voor werkgevers, dienstverleners én medewerkers.

Het ACE netwerk is in de afgelopen 10 jaren gegroeid tot een netwerk dat werkt, dankzij een heldere missie, betrokken werkgevers, actieve dienstverleners en enthousiaste medewerkers die in beweging willen komen. Het ACE Integraal Netwerkmodel bouwt aan een nieuwe online én offline infrastructuur om duurzame inzetbaarheid te faciliteren én de arbeidsmarkt te kantelen van aanbod- naar vraaggericht. We doen dat niet alleen praktisch in de regio en tussen regio’s, maar ook in verbinding met politiek, sociale partners, departementen, wetenschap en onderwijs.

Het ACE netwerk bestaat uit regionale stichtingen zonder winstoogmerk, met Raden van Advies & Inspiratie bestaande uit regionale en nationale vertegenwoordigers.