Even voorstellen...Omgaan met Ontslag

15 maart 2019

Geïntegreerde dienstverlening van Omgaan met Ontslag BV helpt werkgever en werknemer snel vooruit

De kern van de dienstverlening van Omgaan met Ontslag BV bestaat uit geïntegreerde begeleiding van een medewerker op het terrein van arbeidsrecht, financiële planning, loopbaancoaching/outplacement en recruitment. De economie trekt aan, werkloosheid loopt terug, maar begeleiding van medewerkers wordt in de krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker.

Daarom verricht Omgaan met Ontslag BV haar dienstverlening onder de volgende drie labels:

Omgaan met Ontslag richt zich op situaties van reorganisatie en ontslag. Als een onderneming het hoofd boven water moet houden en daardoor gedwongen is te reorganiseren en medewerkers te ontslaan, dan kan de dienstverlening Omgaan met Ontslag uitkomst bieden. Door een geïntegreerde begeleiding van de vertrekkende medewerker vindt de medewerker sneller zijn nieuwe passende plek.

Omgaan met Overname is voor situaties dat twee bedrijven samengaan of dat de ene onderneming een andere overneemt. Twee bedrijfsculturen komen samen, dubbele functies gaan vervallen. Omgaan met Overname begeleidt de medewerker die moeite heeft met de nieuwe bedrijfscultuur of die moet afvloeien. Naast de normale geïntegreerde dienstverlening voegt  Omgaan met Overname teamtrainingen toe. Zo kunnen leidinggevenden en medewerkers van de samen te voegen bedrijfsonderdelen sneller en beter hun nieuwe gezamenlijke bedrijfscultuur ontwikkelen.

Omgaan met Ontwikkeling richt zich op veranderingen in de organisatie door groei of verandering van het producten- of dienstenaanbod door bijvoorbeeld een strategische heroriëntatie. In de loop der tijd verandert iedere organisatie en dat vraagt aanpassing van werknemers. Soms kan bij- of omscholing voldoende zijn. Soms biedt de vernieuwende organisatie geen plek meer voor een werknemer. De geïntegreerde begeleiding van Omgaan met Ontwikkeling zorgt er ook in deze situatie voor dat de werknemer sneller op een passende plek komt, in of buiten het bedrijf. De vernieuwende organisatie kan zo sneller omschakelen en haar doelen bereiken.

Over Omgaan met Ontslag BV

Binnen Omgaan met Ontslag BV werkt een aantal professionele partijen in de verschillende disciplines met elkaar samen om werkgevers en werknemers te begeleiden bij reorganisaties, overnames en strategische ontwikkelingen. De dienstverlening van Omgaan met Ontslag BV richt zich in aanvang op de disciplines arbeidsrecht, financiële planning, loopbaancoaching/outplacement en recruitment. Daarnaast kunnen specialisten uit een dertigtal andere disciplines worden ingeschakeld, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Zo kan de ondernemer gaan ondernemen en bouwt de werknemer snel aan zijn toekomst.

www.omgaanmetontslag.nlwww.omgaanmetovername.nl www.omgaanmetontwikkeling.nl