Even voorstellen...Van den Berg Training en Advies

18 maart 2019

HET NIEUWE BEOORDELEN, VOER FIT-GESPREKKEN!

De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd uit zou zijn, worden steeds luider. Het gesprek is voor leidinggevenden te tijdrovend en omdat medewerkers alleen maar te horen krijgen wat er fout is gegaan, leidt het niet tot betere prestaties maar tot demotivatie bij medewerkers. In menig organisatie is het zogenoemde ‘veroordelingsgesprek’ inmiddels afgeschaft. Echt afschaffen of anders aanvliegen? Hoogste tijd voor Het Nieuwe Beoordelen.

Fit In de Toekomst

Organisaties waar medewerkers werken die elke dag het beste van zichzelf geven en weten op welke wijze zij kunnen bijdragen aan een gemeenschappelijke ambitie, zijn de winnaars van morgen. Zij boeren niet alleen financieel beter, maar zijn ook innovatiever en kennen een hogere klanttevredenheid. Hoe nu met FIT-gesprekken, Het goede Gesprek en andere namen voor continue dialogen tot een betere employee experience te komen?

Onderzoek wijst uit dat als mensen in hun kracht worden gezet (versterk wat werkt!) zij het ook langer en met plezier volhouden. Nu de Nederlandse beroepsbevolking vergrijst en mensen tot hun 67-ste door moeten werken, zijn HR-thema’s als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk actueel. Deze onderwerpen kunnen worden besproken in zogenoemde FIT-gesprekken en dat staat voor:

  • Functioneren        : prestatie
  • Inzetbaarheid       : vitaliteit, employability op korte en lange termijn
  • Toekomst                : ontwikkeling en ambitie

FIT staat niet alleen voor fit zijn, maar vooral voor Functioneren In de Toekomst. Klik hier voor het gehele artikel Het Nieuwe Beoordelen, lerend presteren uit HR Overheid, januari 2019.

Van den Berg Training & Advies

Jacco van den Berg, bedrijfseconoom, is al bijna vijfentwintig jaar van mening dat het succes van organisaties wordt bepaald door de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar medewerkers. De synergie die ontstaat wanneer persoonlijke én organisatiedoelen worden bereikt, staan volgens hem garant voor het succes van een organisatie.

Met zijn bureau, Van den Berg Training & Advies, traint en adviseert hij leidinggevenden en HR-professionals op leiderschapsontwikkeling en selectie-, beoordelings-, functionerings-, verzuim- en (loopbaan)coachingsgesprekken. Over deze onderwerpen heeft hij e-learningsmodules en webinars ontwikkeld. Met talentontwikkelingsprogramma’s als Het Goede Gesprek, focus op talent geeft hij bij organisaties een swung aan Het Nieuwe Beoordelen.

Jacco is auteur van meer dan dertig boeken waaronder Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten, Handboek Werving en Selectie, Het Coachingsalfabet, Overspoeld door schaarste, Professioneel coachen, POP in Nederland en Ondernemersboegbeelden. Tien jaar lang leverde hij wekelijks een bijdrage aan de rubriek ‘Verdien ik wel genoeg?’ van de Volkskrant en schrijft hij blogs voor HRbase, De Presterende Organisatie, LinkedIn, en Alles over HR.