Even voorstellen...Smart Life Academy

10 mei 2019

Hallo,

Wij zijn SmartLife Academy en specialist in hoe mensen zich als biologische functionaliteit verhouden tot digitale technologie.

Het digitale tijdperk is pas net begonnen. De toepassingen die we de afgelopen 10 jaar gezien hebben, staan in schril contrast met de ontwikkelingen die we de komende 5 jaar zullen gaan zien. We zullen ons in onze werk- en privéomgeving met de ‘snelheid van het licht’ aan moeten blijven passen.

Om slim om te kunnen gaan met nieuwe technologie en de snelle ontwikkeling daarvan, is het nodig dat we ons bewust worden van hoe wij als mens biologisch in elkaar steken. Zo kunnen we verantwoordelijk en zelfsturend gebruik maken van de ongeëvenaarde mogelijkheden van digitale technologie.

SmartLife Academy richt zich met haar expertise op drie doelgroepen

  • Organisaties

In het kader van Duurzame Inzetbaarheid, verzorgen we via arbodiensten en HR managers, workshops, webinars en jaarprogramma’s. Hiermee sturen we op een gedragsverandering rondom het gebruik van digitale technologie. We realiseren meer focus, meer efficiëntie en meer werkgeluk. Medewerkers komen lekkerder in hun vel en ervaren minder stress.

  • Stress en burnout coaches, casemanagers en vitaliteit professionals

Onbewust gebruik van digitale technologie verhoogt de stress niveaus en zorgt ervoor dat medewerkers niet functioneren in hun ‘zone of genius’. Het leidt tot onnatuurlijk brein gebruik, slaap problemen en een verstoorde hormoonbalans. Omdat deze problematiek nog zo nieuw is, speelt het vaak een nog onderkende rol in het ontstaan van werkstress gerelateerde klachten. We trainen coaches op deze specifieke onderwerpen en geven ze tools die ze in individuele trajecten in kunnen zetten.

  • Opvoeders

Om slim om te gaan met nieuwe technologie is het noodzakelijk dat opvoeders zich bewust worden van hoe kinderen zich biologisch, sociaal en psychisch ontwikkelen en welke invloed digitale technologie daarop heeft. Wanneer opvoeders weten hoe je verantwoordelijk, zelfsturend en bewust gebruik maakt van digitale technologie, is dit een ondersteuning in een gezonde sociaal-emotionele en senso-motorische ontwikkeling. In juli 2019 komt ons boek ‘Samen zeggen we DAG*!’ uit. Hiermee geven we opvoeders alle informatie voor het realiseren van een Healthy Digital Lifestyle. Voor nu én voor in de toekomst.

Onze speerpunten

  • waarom we minder en slechter zijn gaan slapen in het digitale tijdperk en wat zijn de gevolgen van chronisch slaaptekort.
  • wat je écht moeten weten over het functioneren van ons brein en welke invloed digitale technologie daarop heeft.
  • multitasken, kan dat eigenlijk wel?
  • de gevolgen van een gefragmenteerde werk- en leefstijl.
  • hoe werkt een Dopamine Afhankelijke Gewoonte (DAG*!)?
  • het effect van digitale technologie op jouw intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling.
  • zó realiseer je een Healthy Digital Lifestyle!

www.smartlifeacademy.nl | info@smartlifeacademy.nl | 085 06 553 44