Mbo-ers omscholen niet moeilijk met voldoende motivatie en gerichte aanpak

20 maart 2020

“Mbo'er is heer en meester op banensites” is de kop van een artikel in het Financiële Dagblad eind vorig jaar. In de zorg, in de techniek, op kantoor, er is een enorme behoefte aan ‘handjes’ op mbo-niveau. Maar voor werkgevers zijn geschikte kandidaten vaak lastig te vinden. Wat is hier aan te doen? 

Dat in vele sectoren een tekort is aan mbo’ers is een feit. De belangrijkste redenen zijn de gunstige economische ontwikkeling en de vergrijzing. Werkgevers met tekorten zien dit probleem het liefst zo snel mogelijk opgelost. Maar als de geschikte kandidaten er eenvoudigweg niet zijn? Hoe zorg je er dan voor dat die kandidaten er zo snel mogelijk komen? Afgaande op de diverse voorstellen die in antwoord hierop voorbij komen, lijkt dit nog niet zo eenvoudig en kost het sowieso veel tijd (en veel geld).

Wat is nodig om deze tekorten snel op te lossen? In onze optiek gaat het om twee voorwaarden:

  • dat er voldoende kandidaten zijn die in genoemde sectoren werkzaam willen zijn;
  • dat deze kandidaten op de juiste wijze worden omgeschoold.

Met betrekking tot het eerste punt: er zijn genoeg mensen te vinden die aan de slag willen en willen leren. Het gaat dan om werklozen, mensen in de bijstand, maar ook om mensen die nu ander werk doen en graag een stap vooruit willen maken. Voorwaarde is wel  dat voor hen duidelijk is wat het perspectief is. In de huidige markt is dat geen probleem: het perspectief is een beroep met voldoende toekomstmogelijkheden. Wat betreft het tweede punt: omscholen naar een ander beroep is niet zo moeilijk als het lijkt.

Uit eigen ervaring weten wij dat omscholing lukt met gemotiveerde kandidaten en een gerichte aanpak. Die aanpak bestaat uit:

  • contactonderwijs;
  • kleine klassen;
  • een docent die de praktijk kent en niets liever wil dan de kandidaten helpen hun doel te bereiken;
  • goed praktijkgericht lesmateriaal dat is afgestemd op volwassenen voor wie leren geen alledaagse praktijk is.

Op deze manier kunnen kandidaten relatief snel aan de slag. Bovendien ervaren ze dat omscholen werkt waardoor de stap naar verdere om- en bijscholing gemakkelijker wordt gezet. En dat is nodig ook, want in de toekomst zullen mbo’ers steeds vaker moeten omscholen naar een andere functie.

Meer weten?
Neem contact op met Fabius Opleidingen
Linda Timmermans, 0162-426808, linda.timmermans@fabiusopleidingen.nl