Even voorstellen...Odyssee Training & Advies

09 april 2020

Odyssee Training & advies heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van oudere medewerkers. We doen dit onder andere met onze ‘Pensioen in Zicht’ cursussen.

Hierin begeleiden we mensen, eventueel samen met hun partner, die besloten hebben met pensioen te gaan naar de nieuwe levensfase. Wat we vaak van onze deelnemers horen is: ‘deze bezinning op nieuwe stappen had ik 15 jaar eerder moeten doen’.

Gedeelde verantwoordelijkheid en grensoverschrijdend

We zetten onze kennis en ervaring in om enerzijds medewerkers tijdens hun arbeidstijd zich bewust te laten worden van wat ze willen en kunnen veranderen in hun werk. Anderzijds laten we werkgevers inzien wat de oudere medewerker nodig heeft om prettig en productief te kunnen blijven werken tot hun pensioen.

Onze begeleiding richt zich in de praktijk vaak op de medewerker. Maar duurzame inzetbaarheid brengt een gedeelde verantwoordelijkheid met zich mee: de werkgever faciliteert en de medewerker dient zelf regie te nemen om aan zijn duurzame inzetbaarheid te werken.  Met onze jarenlange ervaringen kunnen wij bij deze trajecten werkgevers gericht adviseren.

Tijdens onze trainingen verkennen we de veranderingen die spelen in en rondom het werk. We staan stil bij individuele ambities en de kracht van de huidige levensfase en we onderzoeken de persoonlijke betekenis van het werk. Wat is voor medewerkers en werkgever de juiste balans tussen werk en privé voor de nabije toekomst.

Het samenwerkingsverband binnen ACE biedt daarbij de mogelijkheden om medewerkers ook buiten de eigen organisatie nieuwe ervaringen op te laten doen, nieuwe competenties te verwerven en eventueel naar een andere functie over te stappen.

Zo ontstaat een win-winsituatie: een goede match tussen de kennis, ervaring, mogelijkheden van de medewerker en de doelen en vragen van de organisaties. Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid.

Bezinning en praktisch

Verder kijken dan je eigen horizon en stappen zetten om dromen te realiseren dat is de aanpak van Odyssee.

Contact

Bent u op zoek naar een praktische aanpak op het gebied van begeleiding (oudere) medewerkers?

Neem contact met ons op:
Odyssee 
Anneroos Gerritsen, a.gerritsen@odyssee.nl; 06-20440012 of
Caroline Geelen: c.geelen@odyssee.nl; 06-46282562