Inschakelen van het TFC

Indien jij een medewerker wilt begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de organisatie, neem je contact op met het ACE Transfercentrum. We bespreken de situatie en de voorwaarden waaronder jouw (ex)medewerker toe kan treden. We ontzorgen jou volledig.

Het traject in het ACE Transfercentrum is altijd maatwerk en afhankelijk van de behoefte van werkgever en medewerker. Allereerst wordt gekeken wat de exacte wensen zijn omtrent de invulling van het traject. Ook wordt hierin de hoogte van het budget meegenomen en de duur van het traject. 

Medewerker kiest zelf begeleider

Het ACE Transfercentrum gaat een contract aan per individuele medewerker en neemt daarin het bedrag op dat de medewerker te besteden heeft aan opleiding, begeleiding, werkervaring en advies. De medewerker kiest na een orientatiegesprek, zelf zijn begeleider, waarmee hij een goede klik heeft. Vervolgens wordt samen met de begeleider een plan opgesteld om zijn/haar doelen te bereiken. Het ACE Transfercentrum ziet erop toe dat de werknemer het budget daadwerkelijk besteedt aan deze doelen. 

Wat regelen we voor jou?

Naast de trajectkosten en eventuele opleidingskosten voor jouw medewerker, vraagt het ACE Transfercentrum een bijdrage van 10% voor de begeleiding en ondersteuning. We nemen het volledige traject uit handen en geven informatie en budget terugkoppeling op maat. We zorgen onder meer voor:

  • Individuele kennismaking/informatiebijeenkomst voor medewerkers
  • Oriëntatiefase (2 weken) waarin de medewerker zijn begeleider kiest
  • Medewerker start het traject met gekozen begeleider
  • Regelmatige monitoring van de begeleider en indien nodig, (tussentijdse) evaluatie met de medewerker en werkgever
  • Begeleider zoekt actief mee naar mogelijkheden binnen en buiten het ACE netwerk voor werkervaring, stage of reguliere baan mogelijkheden

Het traject eindigt na de overeengekomen looptijd van het traject of voortijdig bij een duurzame plaatsing. 

> Download de werkwijze van het ACE Transfercentrum

Loopbaanportaal op ACEwerkt.nl

De (ex)medewerker heeft daarnaast ook toegang tot het Loopbaanportaal op ACEwerkt.nl. In dit digitale Loopbaanportaal kunnen medewerkers werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontdekken waar ze echt goed in zijn. Ook kunnen ze (vroegtijdig) vacatures bekijken die passen bij hun talenten en een ePortfolio aanmaken, waarmee ze bekeken en gevonden kunnen worden door andere werkgevers uit het netwerk. Daarnaast vinden medewerkers een loopbaanwinkel met een uitgebreid aanbod van opleidings- en begeleidingsproducten.  

Reglementen ACE Transfercentrum

Privacy reglement
Klachtenreglement
Algemene voorwaarden