Wat levert het op?

Voor wie bedoeld?

De Week van de Mobiliteit is bedoeld voor alle werkgevers, medewerkers en dienstverleners binnen en buiten het ACE netwerk. Van directeur tot administratief medewerker en van monteur tot beleidsmedewerker.

 

Wat houdt het in?

Werkervaring opdoen
Tijdens de Week van de Mobiliteit openen werkgevers uit allerlei sectoren hun deuren. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om een dag(deel) bij een andere organisatie aan de slag te gaan. Een prachtige kans om eens een kijkje in de keuken van een andere organisatie te nemen en kennis te maken met een andere werkplek. Het verlaagt de drempel om buiten de eigen (veilige) organisatie te kijken, prikkelt, roept vragen op, verrast, helpt keuzes te maken en ideeën op te doen. Kortom: een dag meelopen bij een andere organisatie geeft inzicht in mogelijkheden en levert meer op dan alleen een gesprek.

Ontmoeten, inspiratie
De Week van de Mobiliteit verbindt de deelnemende organisaties. Werkgevers ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen. Zij werken samen om de Week van de Mobiliteit tot een succes te maken. De organisaties weten elkaar hierdoor beter te vinden en het netwerk van de medewerker wordt vergroot. Samenwerken, uitwisselen en gebruikmaken van elkaars ervaring, kennis en mogelijkheden worden hierdoor een stukmakkelijker.

Opleiden, begeleiden, kennis opdoen
Medewerkers worden opgeleid en begeleid tijdens workshops en op de Arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen zich hier profileren en potentiele medewerkers ontmoeten. Dienstverleners bieden hun diensten aan in het netwerk.

 

Wat levert het op?

  • Goed werkgeverschap, werken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dit is aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers.
  • Een mogelijkheid om het bedrijf/organisatie in de regio op de kaart te zetten.
  • Het vergroot de verbinding tussen werkgevers en werkgevers en dienstverleners. Organisaties en bedrijven weten elkaar beter te vinden.
  • Het onderwerp ‘mobiliteit’ wordt zichtbaar en bespreekbaar binnen de organisatie.
  • Het stimuleert de medewerker om zijn horizon te verbreden en verlaagt de drempel.  
  • Het geeft de medewerker meer zicht op een mogelijke volgende stap in zijn/haar loopbaan en helpt om keuzes te kunnen maken.
  • Het is voor de medewerker inspirerend en verfrissend om een collega uit een ander bedrijf op bezoek te krijgen.

 

Wat moeten deelnemers weten?

De redenen om mee te doen kunnen heel verschillend zijn: persoonlijke- of beroepsmatige ontwikkeling, inspiratie, reorganisatie, boventalligheid, of gewoon nieuwsgierigheid.

Belangrijk om te vertellen is dat:

  • Werkplekken geen vacatures zijn;
  • Deelname niet hoeft te betekenen dat iemand ontevreden is in de huidige functie;
  • Voor nagenoeg alle werkplekken geldt dat het gaat om een dag meelopen en meekijken.

 

Vragen over Week van de Mobiliteit

Heeft u vragen over de Week van de Mobiliteit, dan kunt u contact opnemen met het ACE netwerk.