Colofon

ACEnetwerk.nl wordt samengesteld door het Bestuur en de ACE Helpdesk van de regionale stichtingen van ACE: ACE Midden- en West-Brabant en ACE Rijnmond/Drechtsteden. Zij worden geadviseerd door een landelijke en regionale Raad van Advies & Inspiratie, bestaande uit regionale vertegenwoordigers. 

De website ondersteunt het doel van ACE: een hogere, duurzame arbeidsparticipatie met winst voor werkgevers én medewerkers.

Vormgeving en realisatie 10uur

Disclaimer

De inhoud van deze website heeft uitsluitend tot doel informatie te verstrekken over het ACE netwerk. Ondanks de zorgvuldigheid bij het samenstellen van de inhoud, kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. Het ACE Integraal Netwerk kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de op deze website verstrekte gegevens of schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Het ACE Integraal Netwerk behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer aan te passen of onderdelen van de website te verwijderen. Er mag niets van beeld of tekst worden gekopieerd en/of worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke toestemming van het ACE Integraal Netwerk.

Email disclaimer

Het bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor de onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. Het bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de door u ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er recht aan ontlenen.

Voor vragen over het ACE Integraal Netwerk of deze disclaimer, kunt u contact opnemen met de ACE Helpdesk.