Het ACE netwerk hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens van werkgevers en medewerkers, die aan ons worden verstrekt. Wij zorgen ervoor dat de gegevens goed beschermd en vertrouwelijk behandeld worden. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij het ACE netwerk verwerken wij uw gegevens ten behoeve van onze opdrachtgevers en kunt u bij hen terecht voor nadere informatie. 

Onze contactgegevens zijn:

ACE HR-collectief
Rithmeesterpark 50 C1
4838 GZ Breda

076 503 80 52
info@ACEnetwerk.nl

Persoonsgegevens

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen via uw opdracht, via de website of op andere wijze. Ook kunnen we uw persoonsgegevens hebben verkregen via derden, zoals via onze opdrachtgevers (werkgevers). 

Concreet kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, titulatuur
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer en betaalgegevens
 • Administratieve gegevens
 • Gegevens over uw dienstverband of arbeidsverleden en overige gegevens die relevant zijn voor het ACE Transfercentrum informatie over vorige dienstbetrekkingen of stages (ACE Transfercentrum)
 • Inhoud loopbaandossier (ACE Transfercentrum)
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie met opdrachtgevers
 • Inhoud van communicatie met medewerkers van opdrachtgevers
 • Social mediaprofiel (bij communicatie met ons via social media)
 • IP-adres

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een zo optimaal mogelijk netwerk;
 • Onderhouden van contact met opdrachtgevers en medewerkers van opdrachtgevers;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het leggen van verbindingen tussen werkgevers, dienstverleners en medewerkers;
 • Beoordeling van geschiktheid voor bepaalde functies;
 • Arbeidsbemiddeling;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan werkgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Behandelen en afhandelen van klachten;
 • werving en selectie;
 • afhandeling van gemaakte onkosten;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuws en informatie over het netwerk;
 • Analyseren en optimaliseren van de website en webportalen;
 • Interne controle;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Accountantscontrole;
 • Het voeren van geschillen en opvolgen rechterlijke bevelen.

Op welke gronden wij gegevens verwerken

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of uw werkgever. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat we daar gerechtvaardigde belangen bij hebben, zoals het optimaliseren van onze dienstverlening, het beschermen van onze financiële belangen en de beveiliging en het beheer van onze systemen.

Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming dan zullen we dat afzonderlijk vragen. Een gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Wij zullen uw gegevens uiteraard niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten we langer bewaren, omdat wij ons moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het gebruik van twee factor authenticatie voor ons portaal.  

Welke rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt ons daarvoor een verzoek doen. Wij vragen u dan om concreet aan te geven welke gegevens u wenst in te zien. Op uw verzoek ontvangt u een kopie van uw gegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Met vragen over deze privacy statement of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij:

Andreas van den Goorbergh
Rithmeesterpark 50 C1
4838 GZ Breda
076-5038052,
Andreas@ACEnetwerk.nl 

Om te voorkomen dat we de verkeerde gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen, vragen wij u om u bij een dergelijk verzoek te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app gebruiken.

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast in september 2019.

Contactformulier

Indien u contact opneemt met het ACE netwerk via het contactformulier, worden uw gegevens automatisch opgeslagen. Deze gegevens zijn enkel zichtbaar voor de beheerder van de website. We gebruiken deze gegevens enkel om u goed van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden 1 jaar lang opgeslagen en zijn niet zichtbaar voor derden. Tevens worden ze niet aan derden verstrekt.

Bijeenkomst aanmeldingen

Indien u zich via onze website aanmeldt voor bijeenkomsten, worden uw gegevens automatisch opgeslagen. Deze gegevens zijn enkel zichtbaar voor de beheerder van de website. Bij het indienen van uw aanmelding, worden uw naam en bedrijfsnaam op de websitepagina van het evenement, weergegeven. We gebruiken deze gegevens enkel om u goed van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden 1 jaar lang opgeslagen en zijn niet zichtbaar voor derden. Tevens worden ze niet aan derden verstrekt.

Cookiestatement

Op deze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij een volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en u onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses.

Functionele en analytische cookies

We maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen sommige voorkeuren (zoals taalinstellingen) niet worden bewaard.

Tevens maken we gebruik van analytische cookies, te weten Google Analytics. Deze worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en welke pagina’s zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

We volgen hierbij de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat we Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen en dat we de standaardinstellingen om data met Google te delen, hebben uitgeschakeld.

Daarnaast heeft ACE een verwerkersovereenkomst met Google LLC. (“Google”) gesloten. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU/US Privacy Shield, waardoor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Indien u desondanks niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, dan kunt u de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ook kunt u cookies wissen, in- en uitschakelen via uw browsersettings.

Social media

Op onze website staat een Twitter widget. Twitter verzamelt via de code van deze widget informatie, al voordat u op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maakt Twitter het mogelijk voor adverteerders om u te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Twitter om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw device verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. De wijze waarop u uw cookie-instellingen kunt aanpassen kan per browser verschillen. Hieronder treft u instructies voor verschillende veelgebruikte browsers aan:

U vindt hier meer specifieke informatie voor uw Apple apparaten.

Ook kunt u, indien u niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies kunt u ook vinden bij de Consumentenbond en via Consuwijzer en via http://www.youronlinechoices.eu/.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van cookies op onze website? Neem dan gerust contact met ons op via info@ACEnetwerk.nl of bel ons op 076-5033695.