Naar events

Nieuwe arbeidsverhoudingen: samenwerking tussen HR en Medezeggenschap

ACE
ACE House Rotterdam
Medezeggenschap

De medezeggenschap: van tegenstander tot medespeler

Heeft jouw organisatie een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Zo ja, hoe verloopt de samenwerking tussen HR en medezeggenschap? Of zou jouw organisatie eigenlijk een OR of PVT moeten hebben, maar is die er (nog) niet? Zo ja, wat houdt jullie tegen om medezeggenschap in te stellen?

Thema’s waar jij als HR professional mee bezig bent, liggen ook vaak op het bordje van de medezeggenschap. Om hierop de samenwerking met elkaar te zoeken, ligt nog niet altijd zo voor de hand. En dat is jammer. Want juist in deze tijd waarin verbinding binnen de organisatie steeds belangrijker wordt, valt er een wereld te winnen bij goede samenwerking tussen HR en medezeggenschap. Als je de OR of PVT mee kunt nemen in je HR beleid en het perspectief van de medewerker daaraan kunt toevoegen, dan kom je tot betere en gedragen besluiten. Dat het niet altijd gemakkelijk is om je medezeggenschap tot medespeler te maken, erkennen we ook. Het vraagt om het goede gesprek met elkaar te voeren en de gezamenlijke belangen te zien. 

Vanuit drie expertises (HR, Rechten en Medezeggenschap) gaan we in deze workshop aan de slag met drie casussen. We onderzoeken;

  1. een casus waarin er veel tegenstand bestond tussen HR en medezeggenschap;
  2. een casus waarin de samenwerking tot stand kwam;
  3. en een casus waarin een goede samenwerking tussen HR en medezeggenschap leidde tot een succesverhaal.

We geven op deze manier inzicht in de toegevoegde waarde van medezeggenschap en geven je praktische tips en tricks mee naar jouw eigen organisatie.

Welke casus neem jij mee? 

Om dat laatste compleet te maken, vragen we je ook om vooraf aan de workshop een eigen casus of vraag omtrent medezeggenschap in te brengen. Welke uitdaging tref jij in jouw organisatie? Of waar heb jij moeite mee als het gaat om je OR? De experts voorzien jouw casus of vraag van input zodat je met handvatten en vernieuwd perspectief je eigen situatie tegemoet kan treden.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Jytte Glissenaar van SBI Formaat, Peter Verheijden van LVH-Advocaten en Dorrianne van Vugt van Human Business Support. 

Programma 

12.30u – 13.15u      Inloop & broodjeslunch (netwerken & kennismaken)
13.15u – 13.30u      Welkom
13.30u  - 13.45u     Plenaire aftrap door SBI
13.45u – 14.15u      Workshop Casus ‘Waarin er veel tegenstand bestond tussen HR en MZ’
14.15u – 14.45u      Workshop Casus ‘Hoe een goede samenwerking tot stand kwam’
14.45u – 15.00u      Energizer/Pauze
15.00u – 15.30u      Matchen en Pitchen
15.30u – 16.00u      Workshop Casus ‘Voorbeeld hoe een goede samenwerking tussen HR en MZ leidde tot een succesverhaal’
16.00u – 16.30u      Intercollegiaal sparren aan de hand van ervaringen
16.30u – 17.00u      Afsluitende borrel

dinsdag 16 november 2021
12:30 tot 17:00

Aanmelden 

Wil jij mee lunchen of kom je na de lunch? Geef dit aan in het opmerkingen veld. 

Lid worden? Meld je hier aan!

Wil jij ook impact maken? Laat je HR-impact bruisen!

Word lid