Nooit stoppen, opnieuw te beginnen. Blijvend ontwikkelen in een snel veranderende wereld.

We leven onmiskenbaar in een VUCA-wereld: volatiel, onzeker, complex en ambigue. Soms zelfs onvoorspelbaar. Zo’n context stelt eisen aan het aanpassings- en verandervermogen van organisaties, groot en klein, ook aan het aanpassingsvermogen, de veranderbereidheid en veranderkracht van mensen op alle niveaus binnen organisaties. Een vitaal en effectief verandervermogen blijkt noodzakelijk om als organisatie toekomstbestendig te zijn en blijvend waarde te creëren voor alle betrokken belanghebbenden. Naast een verander-vitaal leiderschap, een richtinggevend kompas (“purpose”), een organisatiestructuur en cultuur die continue aanpassing en vernieuwing faciliteren, waarbij organisatieverandering gezien wordt als een leer- en ontwikkelproces, blijken de veranderbereidheid en verandervaardigheden van mensen binnen een organisatie cruciaal.

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Een veranderproces betekent afscheid nemen van het vertrouwde, doorloopt psychologische fasen van ontkenning, weerstand, exploratie en worsteling, waarna pas een nieuw engagement kan ontstaan. Dit vergt aandacht van leiderschap voor rationele en emotionele aspecten voor mensen bij ingrijpende veranderingen. ACE kan daarbij effectief en efficiënt professionele ondersteuning bieden.

En binnen de Raad van Advies & Inspiratie ondersteunen wij op onze beurt ACE Nederland. De genoemde VUCA-wereld stelt ook hoge eisen aan ACE en aan haar eigen verandervermogen. De bewust gecreëerde cognitieve diversiteit binnen de Raden van Advies & Inspiratie, draagt bij aan de collectief aanwezige ‘wijsheid’ (visie, ervaring, expertise, intuïtief en creativiteit), ter ondersteuning van het ACE-bestuur, bij het in co-creatie met ACE-cliënten duurzaam waarde toevoegen voor hen, waarbij ACE als ‘tijdelijke buitenboordmotor’ fungeert.

Ruim 35 jaar doorleefde ervaring met ‘performance’ verbetering, diepgaande organisatieveranderingen, zowel reorganisaties als ook transformaties, taaie strategische leiderschapsvraagstukken en voor mensen op alle niveaus ingrijpende HR-uitdagingen, breng ik sinds voorjaar 2018 graag in binnen de Raad van Advies & Inspiratie ACE Nederland.

In zekere zin belichaam ik het credo ‘ Nooit stoppen, opnieuw te beginnen’. Als sociaal- en bedrijfspsycholoog begonnen, heb ik in een corporate multinationale omgeving alle rangen doorlopen, binnen diverse landen en bedrijfsculturen ervaring opgedaan en strategische posities opgebouwd (ook in enkele jaren van ‘scratch’ naar 6000 collega’s), uiteindelijk als senior executive, lid van TNT’ s Global Strategy Council,  CEO TNT Post Germany en lid van PostNL’s International Executive Commitee.

Bijna 6 jaar geleden heb ik bewust een andere koers ingezet, mezelf opnieuw uitgevonden, als trusted boardroom advisor, strategisch sparringpartner, mentor / coach voor management en senior-executives vanuit mijn eigen consultancy bedrijf. Sinds 2 jaar daarnaast parttime als expert-toezichthouder gedrag en cultuur voor financiële instellingen bij De Nederlandsche Bank.

Nie aufhoren, neu an zu fangen.

The future belongs to those who challenge the present!