Naar nieuwsoverzicht

Inclusiviteit en Diversiteit

20 mei 2021

Terugblik ACE bijeenkomst 18 mei 2021
ACE bijeenkomst 18-mei diversiteit

'Een inclusieve organisatie, die werk maakt van diversiteit, presteert beter'

Recente studies voeren hier bewijs voor aan. Kort samengevat: hoe meer diversiteit onder de mensen in jouw organisatie, hoe breder het spectrum aan talenten dat zij meebrengen, en hoe beter jouw organisatie aansluit op de samenleving (jouw klanten, jouw doelgroep) die ook steeds diverser wordt. 

Diversiteit betekent dat je oog hebt voor verscheidenheid, dat ieder mens uniek is met eigen achtergronden, behoeften en mogelijkheden. Inclusie gaat verder, het betekent dat iedereen daadwerkelijk meedoet en zijn en haar talenten zo goed mogelijk in kan zetten.

Tijdens deze dynamische bijeenkomst, gingen we in break-out rooms uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over:

  • Culturele diversiteit: Hoe ga je om met verschillende culturen in je organisatie, hoe laat je zien dat het een rijkdom is verschillende culturen in je organisatie te hebben, en hoe krijg je culturele diversiteit. (door Nafize Sener, Inter-Focus).
  • Leeftijd en loopbaanfaseHoe zorg je dat jongeren en ouderen, mensen met een lang dienstverband en die je net hebt aangenomen, productief samenwerken en elkaars capaciteiten, kennis en ervaring benutten. (door Hans de Jong, Odyssee)
  • (visuele) beperkingenWat heeft iemand met een (visuele) beperking nodig om te kunnen functioneren , wat kun je voor prestaties verwachten van iemand met een beperking. (door Boudewijn van Zon, Koninklijke Visio.

 Hoe speelt dit in jouw organisatie en waar loop je bij deze thema’s tegen aan? Dit zijn onder meer vragen waar we met elkaar, voor de pauze, over in gesprek zijn gegaan.

Zichtbaarheid & draagvlak

Na de pauze zijn we in groepen verder gaan praten over de drie thema’s. Wat kun jij doen om de diversiteit binnen jouw organisatie te vergroten. Belangrijk is om hier samen over te praten en tijd en aandacht aan te besteden. Stel jezelf de vragen; Waarom wil je diversiteit in de organisatie? Wat is jullie beeld en organisatiecultuur met betrekking tot samenwerking en diversiteit? Maak het bespreekbaar en zichtbaar. Om het uit te rollen binnen de organisatie is draagvlak nodig.

Werving & selectie

Kijk bij het invullen van een vacature naar de mensen en selecteer op de competenties van de persoon. Kijk niet naar de beperkingen, cultuur en leeftijd etc. Vrij denken in mogelijkheden! En omring je met mensen die anders zijn dan jij. Maak bewust de keuze om anders te kijken.

We hebben vanuit diverse standpunten naar dit onderwerp gekeken. Tijdens het intercollegiaal sparren merkten we dat we nog lang niet uitgepraat zijn over dit onderwerp. Het is veel groter dan wij in een middag kunnen gespreken.

Als je meer wilt weten over diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie, neem dan zeker contact op met:

Gerelateerde nieuwsberichten

(on)gezondheid medewerkers

17 oktober 2023

Hoe ga ik om met de (on)gezondheid van mijn medewerkers?

Terugblik ACE bijeenkomst 10 oktober 2023

Lees verder

Ruisch Coaching

17 oktober 2023

Verslaving op de Werkvloer

Terugblik ACE bijeenkomst 28 september 2023

Lees verder