Mijn naam is Rene Kerstens (49) en reeds 26 jaar werkzaam bij Rabobank.Begonnen als management trainee en daarna binnen Rabobank altijd werkzaam geweest in het bedrijven-domein.Na het traineeship (Rabobank Nederland) heb ik voor Rabobank gewerkt in Zeeland en West-Brabant.

Sinds september 2017 ben ik werkzaam bij Rabobank Drechtsteden en sinds 1-3-2019 zijn de Rabobanken Drechtsteden en Ridderkerk Midden-IJsselmonde samengevoegd tot Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden. Een prachtig gebied om in te werken, waarbij we als regio wat mij betreft vol moeten inzetten op het bevorderen van werkgelegenheid.

De Rabobank staat voor het vergroten van het welzijn en de welvaart in Nederland. Dit doen we door de economische verdien­kracht van ondernemingen te stimuleren en door de zelfredzaamheid van de inwoners in ons werkgebied te versterken. Wij staan hen gedurende hun levensloop bij met advies en middelen op financieel gebied en zetten ons in voor een vitale leefomgeving.

De werkgelegenheid zou meer moeten groeien om jongeren te binden en te boeien. Anders krijg je in de toekomst te maken met stagnatie van de bevolkingsontwikkeling. De bevolking vergrijst en na verloop van tijd gaat het aantal inwoners afnemen. Als gevolg daarvan neemt het draagvlak onder voorzieningen af, ontstaat een overschot aan vastgoed, raakt de arbeidsmarkt uit evenwicht en komt de leefbaarheid onder druk te staan.

Daarnaast hebben werkgevers er een financieel, strategisch en sociaal-maatschappelijk belang bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces. Dat vraagt om samenwerking, zeker nu de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen aan het veranderen zijn. Het stimuleren van van de arbeidsparticipatie is niet langer een taak van de overheid alleen. Het ACE Integraal Netwerk biedt een HR-netwerk voor werkgevers, dienstverleners en medewerkers, dat regionale arbeidsmobiliteit eenvoudiger, sneller en goedkoper maakt. Het doel: een hogere, duurzame arbeidsparticipatie met winst voor werkgevers, dienstverleners én medewerkers. 

Een prima initiatief waar ik als deelnemer van de Raad van Advies & Inspiratie graag mijn steentje aan bijdraag.