ACE levert een belangrijke bijdrage om tot goede arbeidsmarktoplossingen te komen

Geboren te Dordrecht op 27 juni 1947 als Teunis Gijsbertus Muller, gehuwd en twee kinderen. Na mijn studie in Delft ben ik gaan werken in het familiebedrijf in Dordrecht dat actief is op de binnenwateren. Naast mijn werkzaamheden in de rederij ben ik altijd actief geweest in de Kamer van Koophandel eerst te Dordrecht en later in Rotterdam. Ook internationaal heb ik mijn steentje daarin bijgedragen. Vanuit mijn werk in de binnenvaart ben ik betrokken geraakt in de branchevereniging voor de binnenvaart, waarvan ik inmiddels meer dan 20 jaar bestuurslid ben en sinds enige jaren voorzitter. In de rederij was en is het persoonlijk contact met je medewerkers op alle niveaus van groot belang. Er wordt veel vereist van de mensen, vooral ook omdat de werkzaamheden altijd onregelmatig zijn en 7 dagen 24 uur gevraagd kunnen worden. Als je van je medewerkers die inzet vraagt, staan er ook andere zaken tegenover. Je probeert sociaal het leiderschap uit te oefenen.

Inmiddels ben ik na mijn actieve periode in het bedrijfsleven voorzitter van de vereniging Werkgevers Drechtsteden. De enige werkgevers club die over de gehele Drechtsteden gaat. Het is een “baan” die qua tijdsbesteding nauwelijks te combineren is met een reguliere functie in het bedrijfsleven. De belangrijkste dossiers van de WD zijn arbeidsmarkt en onderwijs en juist door de zwaarte die we hieraan geven is deelnemen aan het ACE netwerk van belang. Zeker in de Drechtsteden is er een “mis match“ op de arbeidsmarkt en bovendien hebben we in onze regio te maken maar grote schommelingen op de arbeidsmarkt en ook hieraan kan door het ACE een belangrijke bijdrage gegeven worden om tot goede oplossingen te komen.

Een goed functionerende arbeidsmarkt is noodzakelijk voor het bedrijfsleven. De meerwaarde van het ACE netwerk is dat het mogelijkheden schept om deze arbeidsmarkt, zonder nadelige gevolgen voor de werknemers en grote kosten voor de werkgevers te verbeteren. Het van werk naar werk gaan en de mogelijkheden om van dienstbetrekking te wisselen met minder risico’s. Het creëert een win-win situatie voor zowel de werknemers als de werkgevers.