Naar nieuwsoverzicht

Het Goede Gesprek: Haal het beste uit mens én organisatie!

13 april 2021

Terugblik ACE bijeenkomst 8 april 2021
ACE bijeenkomst 8-april

Met 45 enthousiaste HR-professionals gingen we digitaal om tafel over Het Goede Gesprek. Een prettige bijeenkomst met een leuke interactie tussen expertise en ervaring.   

Keynote speaker

De Ingrediënten van Het Goede Gesprek

De ontwikkeling van medewerkers ‘gaat vliegen’ als zij worden ingezet op hun sterke punten (versterk wat werkt!) en als zowel de medewerker als de leidinggevende hun ‘fixed mindset’ inruilen voor een ‘growth mindset’.

Jacco van den Berg (Van den Berg Training & Advies) presenteerde als keynote speaker aan de hand van zijn nieuwe boek 'Het Prestatiemenu', wat een gesprek, een goed gesprek maakt. In een prettige interactie met Heleen Holster (Playworld Casino), gaf Jacco vanuit expertise en Heleen vanuit ervaring, toelichting op Het Goede Gesprek.

In de presentatie lag de nadruk op 2 ingrediënten uit het Prestatiemenu;

  1. Focus op sterke punten
  2. Dienend leiderschap

Beoordelingsgesprekken leiden niet tot betere prestaties, motivatie en werkplezier. Wanneer je focus legt op sterke punten, autonomie, continue dialogen, prettige werkplek, draagt dit bij aan de betrokkenheid, motivatie, vitaliteit en werkplezier. Van vinken naar vonken!

Bij dienend leiderschap, stimuleer je medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij vier je successen, creëer je een veilige leeromgeving en geef je feedback op het proces. En zowel leidinggevenden als medewerker zijn alert op de Growth mindset. De focus ligt op leren, feed forward en het maken van ontwikkel afspraken. Met tips en tops.   

Uit de praktijk

Playworld ging van 5 verschillende bedrijven naar 1 organisatie, met veel cultuurverschillen, weinig eigen regie en beperkte doorgroei. Er werd een start gemaakt met een alternatief voor een beoordeling, geen (eenzijdig) standaard formulier, die nadruk legt op kwantificeren van werk, negatieve verslaglegging van dossiers en fouten op de werkvloer. Ze wilden van elkaar leren, complimenten vastleggen en de dialoog aangaan met medewerkers, die zelf een actieve rol nemen. Playworld bedacht hiervoor het Casino van Werkvermogen en een speciaal Paspoort, om zo de medewerker en leidinggevende gericht met elkaar het Goede Gesprek te laten voeren.

Wanneer je hier als organisatie mee aan de slag gaat, is het van belang om de ingrediënten te kiezen die passen bij de organisatie. Eerst creëer je een veilige setting, dan komt er ruimte voor het maken van fouten.

Een tip was om medewerkers een groeistap toe te kennen als ze goed functioneren. ‘Je functioneert goed, tenzij…’ In de meeste organisaties gaat het slechts bij een aantal mensen minder goed, hier kun je een verbeterplan mee maken.

Wil je meer informatie over het Het Goede Gesprek? Neem contact op met Jacco.

 

Workshops & Intercollegiaal sparren

Doelgericht het beste halen uit mens en organisatie 

Nancy van der Poel en Niki van Doeveren (Human Business Support) startten met een korte introductie over het onderbouwd richting geven aan Het Goede Gesprek. Met behulp van TNO meetinstrumenten kan HBS de organisatie helpen om kwantitatief te onderbouwen waar de organisatie en haar mensen staan en waar winst te behalen is. Deze informatie vormt de basis voor het doelgericht voeren van Het Goede Gesprek. 

Het Goede gesprek heeft hierbij een cruciale rol, om erachter te komen wat voor medewerkers belangrijk is. In gesprek met medewerkers biedt het Huis van Werkvermogen een goede leidraad, stap voor stap kun je de elementen met de medewerker bespreken.

Bij het implementeren van duurzame inzetbaarheid staan 2 zaken centraal; mindset en maatwerk. Mindset is het draagvlak binnen de organisatie. Hoe neem je je medewerkers mee in het proces, in de bewustwording. Maatwerk, wat past er bij je organisatie? En maatwerk betekent ook, dat het voor elke medewerker anders is.

TNO meetinstrumenten vormen het fundament voor het creëren van de mindset, het draagvlak en de bewustwording in de organisatie. De resultaten van de meetinstrumenten geven een concreet beeld waar de urgentie ligt, waarover je in gesprek kunt gaan met een vertegenwoordiging uit de organisatie. Je maakt hiermee inzichtelijk wat het betekent als je niks doet, zoomt in op toekomstige ontwikkelingen en focuspunten voor jouw organisatie.

 

Vervolgens verdiepten we met 2 workshops:

1. Een praktijkcasusNiki ging in gesprek met Irma Wilting (Tjoapack). Tjoapack is in 2019 gestart met een meerjarenplan, hoe willen wij als organisatie zijn. Na een sterke groei van 100 naar 200 medewerkers, staat centraal; Hoe houd je iedereen binnen en hoe houd je het interessant en kom je tegemoet aan wensen en eisen. Hiervoor heeft Tjoapack onder begeleiding van HBS diverse TNO meetinstrumenten ingezet, die opgevolgd zijn door HBS met advies, een plan van aanpak en een aantal gerichte workshops. Onder meer ‘Minder Werkdruk, Meer Werkgeluk’, ‘Motivatie & Betrokkenheid’ en ‘Het Goede Gesprek’.

Belangrijkste tip van Irma is; draagvlak creëren, ga praten met de medewerkers (op de vloer), wat speelt er. Als HR heb je altijd te maken met mensen, er is geen definitieve uitkomst. Door in gesprek te gaan, krijg je de onderstroom in beeld. Het ultieme doel is, dat medewerkers durven aan te geven dat ze iets anders of bepaalde ontwikkeling willen. Dat medewerkers bewust kiezen om bij de organisatie te werken. En de inzet van voorblijblijvers.nl past hier goed bij, ben ik blij als ik blijf.

 2. Workshop Het Goede Gesprek: Nancy nam ons mee in het gesprek over persoonlijke ontwikkeling aan de hand van het Huis van Werkvermogen. De workshop van Nancy werd afgetrapt met een quiz. Een aantal vragen over duurzame inzetbaarheid. Jasmijn van Rutten van Merba kwam als grote winnaar uit de bus. Hierna werd er volop gespard met elkaar. Het blijkt lastig te zijn voor medewerkers om hun eigen regie te nemen. Het goede gesprek is hierbij van belang om ze in beweging te krijgen.

Ook aan de slag met Duurzame inzetbaarheid en onderbouwd richting geven aan Het Goede Gesprek? Neem contact op met Nancy en Niki. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Stop n go

20 december 2023

ACE Stop 'N Go

Terugblik ACE bijeenkomst 12 december 2023

Lees verder

Gemotiveerd

20 december 2023

De gemotiveerde vitale oudere medewerker bestaat!

Terugblik ACE bijeenkomst 14 november 2023

Lees verder