Naar nieuwsoverzicht

Nieuwe arbeidsverhoudingen: samenwerking tussen HR en Medezeggenschap

25 november 2021

Terugblik ACE bijeenkomst 16 november 2021
ACE bijeenkomst 16 november

Het spel van besluitvorming hoe doe je dat? En met wie speel je dit spel? In een ideale wereld is goede besluitvorming gebaseerd op een samenspel met Medezeggenschap. Helaas is dit in realiteit weerbarstiger.

Hoe kan je van schuren, glans maken? We hebben jullie deze middag meegenomen, aan de hand van diverse casussen, in de wereld van medezeggenschap.

Lisa Kloot en Peter Verheijden van Leeman Verheijden Huntjes Advocaten, bespraken een casus waarin er veel tegenstand ontstond tussen HR en medezeggenschap. Vanuit het juridische aspect hebben we deze casus toegelicht. Welke bevoegdheden en rechten heeft een OR eigenlijk? Hoe pak je dit als ondernemer aan wanneer er veel tegenstand voelbaar is bij een besluit wat je wilt nemen? Hoe voorkom je dit en zorg je ervoor dat medezeggenschap als middel gebruikt kan worden in plaats van een verplichte hobbel?

Jytte Glissenaar van SBI Formaat, belichtte een situatie waarbij een goede samenwerking tussen HR en Medezeggenschap tot stand kwam. Hiervoor was een interventie nodig bij een casus. Met behulp van begeleidde gesprekken werden HR, directie en OR met elkaar aan tafel gebracht. Dit om elkaar te begrijpen en de samenwerking te optimaliseren. Behoefte en wensen werden uitgesproken. Conclusie: als de partijen op één lijn liggen kun je tot een beter besluit komen.

Het succesverhaal werd gedeeld door Dorrianne van Vugt-van Hal van Human Business Support. Bij deze casus was ruimte voor een werkelijk gesprek met MZ. Er werd structuur gecreëerd en zo veiligheid geboden. Ze werden stap voor stap meegenomen in het proces. Deze betrokkenheid leidde tot goede gesprekken met als gevolg een positief resultaat. Belangrijk is om draagvlak te creëren om werkelijke verandering te laten plaatsvinden.

Gerelateerde nieuwsberichten

Andreas van den Goorbergh

23 november 2021

Zit vernieuwing in een plan of in de mensen?

Als we één ding zeker weten, is dat het continue om ons heen verandert. De laatste weken laten opnieuw zien dat verandering de enige constante is. Dat vereist veel van ons, onze organisatie en onze mensen.

Lees verder

ACE bijeenkomst 7 okt

8 oktober 2021

Bouwen aan toekomstgerichte organisaties

Terugblik ACE bijeenkomst 7 oktober 2021

Lees verder