Naar nieuwsoverzicht

Bij & bij blijven; praktisch aan de slag met ontwikkeling

13 juli 2021

Terugblik ACE bijeenkomst 8 juli 2021
ACE bijeenkomst 8-jul

We hebben de bijeenkomst afgetrapt met een wrap up. Met een compacte, enthousiaste groep zijn we in gesprek gegaan hoe we het ACE HR-Collectief hebben ervaren het eerste deel van het jaar en hoe we het komende half jaar zien. De digitale bijeenkomsten worden als positief en efficiënt ervaren. We zoeken de verbinding en weten elkaar te vinden.

In het najaar zullen de bijeenkomsten afwisselend digitaal en fysiek plaatsvinden. Dit is tijdens een poll naar voren gekomen en in de bijeenkomst bevestigd.

We beginnen fysiek, op 9 september a.s. met de plenaire bijeenkomst, het ACE Festival. De ACE+ dienstverleners zullen zich presenteren aan het ACE HR-Collectief. We gaan elkaar weer ontmoeten en maken er een feestje van! Meld je aan!

Komend half jaar hebben we een overall thema HR als Gamechanger. Tijdens de 6 bijeenkomsten voor komend half jaar zoeken we de verdieping aan de hand van dit thema. We doen dit zowel strategisch als praktisch. Meld je alvast aan.

Van vrijblijvend naar blij leidend

Peter Verheijden van Leeman, Verheijden en Huntjes advocaten, neem contact op met Peter

Van vrijblijvend naar blij leidend aan hand van duurzame inzetbaarheid is een Hot Issue. Al belandt het onderwerp vaak in de bureaula, omdat men niet precies weet hoe je dit kan aanpakken. Hoe implementeer je duurzame inzetbaarheid juridisch in je organisatie? Verandering geeft vaak weerstand. Een goede communicatie en het creëren van draagvlak is het belangrijkste. De werkgever en werknemer dragen allebei deze verantwoordelijkheid, het is niet meer topdown. Om de doelstelling te bereiken kun je de juridische gereedschapskist gebruiken en deze is vaak veel voller dan mensen denken.

Je kunt je visie op duurzame inzetbaarheid en waar jouw organisatie belang aan hecht opnemen in de arbeidsovereenkomst of considerans. Denk hierbij aan het eens per 3 of 4 jaar met je medewerker bespreken of de huidige functie nog past bij de medewerker. Bij (tijdelijke) bedrijfseconomische omstandigheden, kan er een andere functie (op detacheringsbasis) afgesproken worden. Zo bespaar je een ontslagprocedure en tijd. Ook kun je bijvoorbeeld afspraken maken over opleidingsbudget en gebruik hiervan. Zo beoog je opleiding te verplichten, in plaats van het enkel te faciliteren.

Meten = Weten als basis voor veranderen

Dorrianne van Vugt – Van Hal van Human Business Support, neem contact op met Dorrianne

Je hebt draagvlak binnen een organisatie nodig om tot gewenste veranderingen te komen. Met meten creëer je dit en kun je gericht interventies doen. Hoe hou je de verbinding tussen de buitenwereld en het bedrijf en wat zijn de juiste acties om tot het gewenste resultaat te komen. Aan de hand van twee vragen zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Het blijkt dat er al diverse HR professionals adviseren aan de hand van cijfers. De cijfers zijn belangrijk voor een goede onderbouwing. Er wordt echter nog niet veel gebruik gemaakt van de meetinstrumenten. Hier is een wereld mee te winnen….!

Dorrianne nam ons eerst mee in het Huis van Werkvermogen. De 4 pijlers (verdiepingen) van het Huis helpen duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken en om te gaan met veranderen. De meetinstrumenten helpen om kwantitatief te onderbouwen waar je als bedrijf, leidinggevende of medewerkers staat. De basis voor Het Goede Gesprek en draagvlak binnen je organisatie. Met behulp van de diverse meetinstrumenten krijg je een concreet beeld van je organisatie op diverse vlakken en heb je inzichtelijk wat er gebeurt als je niets doet. Leidinggevende hebben een cruciale rol in het veranderproces.

Voorblijblijvers 

Inge Hilberts van ACE HR-Collectief, neem contact op met Inge

Inge nam ons mee in de praktische wereld van voorblijblijvers. De wereld verandert, organisaties veranderen en werk verandert. Hoe kun je je medewerkers laten ontwikkelen, zodat ze bij en blij blijven? ACE werkgevers kunnen hun medewerkers laten ontwikkelen, stap voor stap. Met enthousiaste, grappige campagnes en posters worden medewerkers naar de website geleid, waar ze meegenomen worden. Hier wordt ook uitgelegd dat het portaal, het dashboard voor de medewerkers, persoonsgebonden is. ACE werkgevers kunnen medewerkers kosteloos van het portaal gebruik laten maken.

Op voorblijbllijvers heeft Inge laten zien welke thema’s beschikbaar zijn, waaronder; fluitend naar je werk, financieel fit, sportwijzer, omgaan met stress, gezond thuiswerken, hoe belastend is jouw werk? Kortom, voor ieder wat wils. Medewerkers vinden passende, leuke informatie, testen en tips om mee aan de slag te gaan om bij en blij te blijven.

Wil je ook aan de slag met meetinstrumenten, een passend juridisch kader of voorblijblijvers? Neem contact op!

Gerelateerde nieuwsberichten

Grensoverschrijdend

14 maart 2024

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Terugblik ACE bijeenkomst 20 februari 2024

Lees verder

Juridische actualiteiten

14 maart 2024

Juridische Actualiteiten 2024!

Terugblik ACE bijeenkomst 23 januari 2024

Lees verder